dailycoffee@dailycoffee.sk 

+421 948 523 223 

Facebook súťaž o SUPER ceny od DialyCoffee 8.2.2018 – 15.3.2018

Pridané: 7.2.2018 12:00:00

07 Február 2018

Pripravili sme pre vás súťaž o skvelé ceny, ktorým sa poteší každý kávičkár :-) Čaká na vás kávostroj Delonghi a samozrejme aj čerstvá kávička z našej pražiarne! Poďte sa zapojiť ;-)

Facebook súťaž o SUPER ceny od DialyCoffee 8.2.2018 – 15.3.2018

Podmienky Facebook súťaže o ceny od pražiarne DialyCoffee 8.2.2018 – 15.3.2018

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť :
CASU, s.r.o., Ružová Dolina 25, 821 09 Bratislava
Kontakt: info@casu.sk, 0903 869 665
IČO: 45703973
DIČ: 2023093941
IČ DPH: SK 2023093941
Okresný Súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 67136/B
(ďalej len „Usporiadateľ").

Súťaž prebieha na Facebookovej stránke spoločnosti https://www.facebook.com/praziarenkavy/ od 8.2.2018 do 15.3.2018 24:00. Do súťaže budú zaradené príspevky pridané do 15.3.2018 24:00.

Do súťaže sa môžu zapojiť užívatelia sociálnej siete Facebook, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, staršie ako 18 rokov. Zapojením do súťaže dáva súťažiaci najavo súhlas s podmienkami súťaže. Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 7 ods. 1,2 zák. .č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov poskytnutých v súťaži pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Text súťaže a podmienky:

SÚŤAŽ PRE VÁŠNIVÝCH KÁVIČKÁROV!!!
Ani vy si neviete predstaviť deň bez horúcej voňavej kávy? Tak sa zapojte do našej súťaže! Stačí, keď nám do komentu napíšete:
AKO A S KÝM SI NAJRADŠEJ VYCHUTNÁVATE SVOJU KÁVIČKU VY?

1. Cena: 1 x kávostroj Delonghi ECAM 23.460.B + 2kg kávy Espresso Blend Costa Rica & India
2. Cena: 1 x 1kg kávy Guatemala + šálka DailyCoffee
3. Cena: 1 x 250g kávy Costa Rica + šálka DailyCoffee
Súťažíme do 15.3.2018! Kompletné pravidlá ako aj ponuku čerstvo upraženej kávy z našej pražiarne nájdete na našom webe: https://eshop.dailycoffee.sk/

Priebeh súťaže a odovzdanie výhry

Výhernými cenami sú:

1. Cena: 1 x kávostroj Delonghi ECAM 23.460.B + 2kg kávy Espresso Blend Brasil & India a Costa Rica & India
2. Cena: 1 x 1kg kávy Brasil Santos + šálka DailyCoffee
3. Cena: 1 x 250g kávy Espresso Blend Costa Rica & India a šálka DailyCoffee

3 výhercovia budú náhodne vylosovaní. Vylosovanie výhercov prebehne do 3 pracovných dní od uzavretia súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní súkromnou správou prostredníctvom Facebooku. Odovzdanie cien prebehne najneskôr do 10 pracovných dní od vyhlásenia výhercov.

Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek (doložené občianskym preukazom), email a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, jeho výhra prepadá.

Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane prevádzkovateľa nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či prevádzkovateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

Záverečné ustanovenia

Hra nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradíÚčastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, dňa 8.2.2018

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info